استخدام شرکت خشکپاک


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۴۸

فرم استخدام

فرم استخدام

مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
سوابق علمی و تحصیلی
تسلط به زبان خارجی
زبان خارجی
مکالمه
ترجمه
خواندن
نوشتن
دوره های آموزشی، تخصصی و کارآموزی
آشنایی با نرم افزارهای عمومی کامپیوتر
سوابق شغلی
نام سازمان
سمت
سال شروع
سال پایان
حقوق دریافتی
علت ترک کار
زمینه فعالیت
*