خلال پسته خشکپاک

ویتامین های موجود در مغز پسته بعد از خلال شدن به طور کامل حفظ میگردد . البته اگر نگهداری از آن بدرستی انجام شود . خلال پسته خشکپاک در وزن های مختلف با بسته بندی ظرفی و سلفونی مقاوم به آلوگی تولید می شود . خلال پسته خشکپاک بعد از بسته بندی در جای خشک و خنک نگهداری می شود تا هم دچار فساد نشود و هم ویتامین های خود را از دست ندهد .

طرز تهیه خلال پسته سبز

خلال پسته مرغوب باید سبز رنگ باشد . پس اگر مراحل فرآوری و تهیه خلال پسته بصورت خانگی یا در کارخانه جات به درستی انجام شود ؛ رنگ خلال پسته ها سبز باقی خواهد ماند . برای تهیه خلال پسته سبز در منزل می توان از چند روش اصولی و کاربری استفاده کرد .

روش اول : برای تهیه خلال پسته سبز راحت ترین راه خرید پسته خام در اوایل فصل پاییز است . پسته های خام را مغز کنید سپس پوست نازک روی مغز پسته ها رو جدا کنید . در این مرحله پسته ها آماده خلال پسته شدن هستند که می توانید آنها را بصورت دستی یا با دستگاه خلال نمایید . بعد از اینکه پسته ها خلال شدند برای حفظ رنگ سبز آنها ، خلال پسته ها را حتما در سایه خشک کنید. بهداشتی ترین نقطه منزل شما برای نگهداری طولانی مدت ، خلال پسته ها فریزر آشپزخانه شماست .

تهیه خلال پسته خانگی

طرز تهیه خلال پسته سبز از پسته خشک چون ویتامین های موجود در پسته را تحت تاثیر قرار می دهد چندان توصیه نمی شود . در این روش که چندان توصیه نمی شود ابتدا باید مغز پسته ها را داخل آب جوش بریزید تا پوست نازک رو مغز پسته ها نرم شود و راحت بتوان آنها را جدا کرد . سپس مغز پسته ها را با دستگاه یا بصورت دستی خلال کنید . در روش دوم زمانی که نیاز است تا خلال پسته سبز خشک شود بسیار کمتر از روش اول است .

رعایت بهداشت و استفاده از دستکش یکبار مصرف الزامی است . چون خلال پسته نسبت به آلوگی بسیار حساس است و حتی آلودگی در طعم آن نیز به سرعت تاثیر می گذارد .