امتیاز دهی

با سلام

شرایط امتیاز دهی و تخفیف به شرح ذیل میباشد.

درصورت ثبت نام در سایت 10 امتیاز به شما تعلق میگیرد.

به ازای 50000 هزار تومان خرید  5 امتیاز به شما تعلق میگیرد.

 شرط ویژه در صورت ثبت نام در سایت به اولین خرید شما 50 امتیاز ویژه تعلق میگیرید.

اگر مجموع امتیاز های شما به 100 برسد، 5 درصد تخفیف از خرید به شما تعلق میگیرد.