آجیل شور

آجیل شور پر طرفدار ترین نوع آجیل است که به عنوان پایه اصلی تنقلات در ایام عید نوروز استفاده می شود .