خرید گندم پرک شده

گندم پوست کنده مقدار 900 گرم سلفون خشکپاک

قیمت اصلی 75.000 تومان بود.قیمت فعلی 60.300 تومان است.
19.6%
مشاهده محصول

گندم پرک شده مقدار 900 گرم سلفون خشکپاک

قیمت اصلی 75.000 تومان بود.قیمت فعلی 60.300 تومان است.
19.6%
مشاهده محصول

گندم پرک شده مقدار 300 گرم سلفون خشکپاک

قیمت اصلی 33.000 تومان بود.قیمت فعلی 26.500 تومان است.
19.7%
مشاهده محصول