قیمت حبوبات در مولوی

لوبیا جگری مقدار 750 گرم سلفون

قیمت اصلی 90.800 تومان بود.قیمت فعلی 73.000 تومان است.
19.6%
مشاهده محصول

نخود مقدار 750 گرم سلفون

قیمت اصلی 87.500 تومان بود.قیمت فعلی 70.300 تومان است.
19.7%
مشاهده محصول