قیمت روز حبوبات

بلغور جو900 گرم سلفون

قیمت اصلی 70.000 تومان بود.قیمت فعلی 56.300 تومان است.
19.6%
مشاهده محصول

لیمو عمانی مقدار 150 گرم سلفون

قیمت اصلی 53.000 تومان بود.قیمت فعلی 43.019 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول

لوبیا جگری مقدار 750 گرم سلفون

قیمت اصلی 120.000 تومان بود.قیمت فعلی 96.500 تومان است.
19.6%
مشاهده محصول

لواشک با طعم آلو مقدار 90 گرم سلفون

قیمت اصلی 29.100 تومان بود.قیمت فعلی 22.500 تومان است.
22.7%
مشاهده محصول

جو پرک مقدار 300 گرم سلفون خشکپاک

قیمت اصلی 41.000 تومان بود.قیمت فعلی 32.900 تومان است.
19.8%
مشاهده محصول

نخود چی شور مقدار 400 گرم سلفون

قیمت اصلی 125.000 تومان بود.قیمت فعلی 101.400 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

نخود مقدار 750 گرم سلفون

قیمت اصلی 87.500 تومان بود.قیمت فعلی 70.300 تومان است.
19.7%
مشاهده محصول

لپه مقدار 900 گرم سلفون

قیمت اصلی 98.000 تومان بود.قیمت فعلی 78.800 تومان است.
19.6%
مشاهده محصول

لپه مقدار 750 گرم سلفون

قیمت اصلی 81.700 تومان بود.قیمت فعلی 65.700 تومان است.
19.6%
مشاهده محصول
پسته-پسته خام-پسته خشکپاک-خرید پسته خشکپاک-قیمت پسته-خرید قیمت پسته

پسته خام فندقی 220گرم سلفون

قیمت اصلی 290.000 تومان بود.قیمت فعلی 235.300 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول