قیمت کشمش پلویی

کشمش پلویی مقدار 350 گرم سلفون

قیمت اصلی 133.000 تومان بود.قیمت فعلی 109.700 تومان است.
17.5%
مشاهده محصول

کشمش پلویی مقدار 900 گرم سلفون

قیمت اصلی 320.000 تومان بود.قیمت فعلی 259.700 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول

کشمش سبز مقدار 200 گرم سلفون

قیمت اصلی 95.000 تومان بود.قیمت فعلی 77.100 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول