لوبیا قرمز پلو

لوبیا جگری مقدار 900 گرم سلفون

قیمت اصلی 109.000 تومان بود.قیمت فعلی 87.600 تومان است.
19.6%
مشاهده محصول

لوبیا جگری مقدار 750 گرم سلفون

قیمت اصلی 90.800 تومان بود.قیمت فعلی 73.000 تومان است.
19.6%
مشاهده محصول