کنترل کیفیت

تولید محصولات خشکپاک در کارخانه ها زیر نظر کارشناسان کنترل کیفیت و مسئول فنی و بازرس کیفی خط تولید انجام می شود .  کارشناسان مذکور از نظر اداره استاندارد و بهداشت کل کشور مورد تایید قرار گرفته اند . تمام نقاط بحرانی یا  ( ccp  ( Critical Control Point  از نظر کیفیت در تولید مورد بررسی دقیق قرار می گیرند .

نقاط بحرانی تولید

محصولات خشکپاک همان ابتدا زیر نظر کارشناسان مجرب کنترل کیفیت در اولین ccp یعنی شست و شو ، با ماشین آلات تمام اتوماتیک مورد شستشو قرار می گیرند . در ccp  دوم محصولات خشکپاک بعد از شستشو وارد سالن سورت یا بوجار می شوند .

به همین ترتیب نقش کنترل کیفی و مسئول فنی در تمام مراحل مثل خشک کن یا درایر و بخش بسته بندی و … باید با دقت هر چه بیشتر انجام شود .بعد از اتمام تولید و بسته بندی دوباره کیفیت سنجی انجام می شود و محصول در صورت تایید به انبارهای خشکپاک ارسال می گردد.

نگهداری محصول در انبارها طبق استاندارد FIFO و زیر نظر مستقیم کارشناسان کنترل کیفیت و مسئول فنی انجام می شود تا زمانی که محصول تولید شده در اسرع وقت برای فروشگاه های و سوپر مارکت ها ارسال شود .

 

 

محصولات مرتبط