آزمایشگاه خشکپاک

نمونه محصولات خشکپاک در مراحل مختلف مثل زمان قبل از تولید ، در حین تولید و بعد از تولید مورد آزمایش های تخصصی قرار می گیرند. این آزمایش ها جهت تایید سلامت و طعم ایده ال محصول انجام می شود . 

 

در واحد آزمایشگاه اکثر آزمایش هایی که در زمینه حفظ سلامت و  بهترین طعم  انجام می شود ؛ شامل اندازه گیری درصد نمک ،  اندازه گیری درصد رطوبت ، اسیدیته و pH  است . برخی از آزمایش های سلامت سنجی بسیار تخصصی و حساس هستند ؛  مثل ردیابی انواع سموم مهلک بنام های آفلاتوکسین و مایکوتوکسین ها

 

در واقع باید گفت نوع آزمایش ها بیشتر به نوع محصول وابسته است . برای مثال آزمایش اسیدیته بیشتر برای لواشک ها انجام می شود.

محصولات مرتبط