خشکبار

کنجد خام 300گرم

قیمت اصلی 120.000 تومان بود.قیمت فعلی 97.400 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول

تخم کدو گوشتی 200 گرم سلفون

قیمت اصلی 120.000 تومان بود.قیمت فعلی 97.400 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول

تخم کدو گوشتی 450

قیمت اصلی 260.000 تومان بود.قیمت فعلی 211.000 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول

تخمه هندوانه 40 گرم سلفون

قیمت اصلی 39.000 تومان بود.قیمت فعلی 31.600 تومان است.
19%
مشاهده محصول

تخمه کدو گوشتی40 گرم سلفون

قیمت اصلی 30.000 تومان بود.قیمت فعلی 24.300 تومان است.
19%
مشاهده محصول

تخمه آفتابگردان 120 گرم سلفون

قیمت اصلی 57.000 تومان بود.قیمت فعلی 46.200 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

کشمش مویز 200 گرم سلفون

قیمت اصلی 145.000 تومان بود.قیمت فعلی 117.600 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

زرشک 200 گرم سلفون

قیمت اصلی 110.000 تومان بود.قیمت فعلی 89.200 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

کشمش سبز 450 گرم سلفون

قیمت اصلی 200.000 تومان بود.قیمت فعلی 162.300 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

تخم کدو گوشتی 200 گرم سلفون

قیمت اصلی 90.000 تومان بود.قیمت فعلی 73.000 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

تخم کدو مشهدی 200 گرم سلفون

قیمت اصلی 120.000 تومان بود.قیمت فعلی 97.400 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول

کشمش پلویی200 گرم سلفون

قیمت اصلی 79.000 تومان بود.قیمت فعلی 64.100 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول