فندق

فندق ها عطر و طعم شیرینی دارند و می توان آن ها را خام ، بوداده شده یا به صورت آسیاب شده میل کرد. شاید بتوان گفت مخلوط کاکائو با فندق یکی از بهترین کشف های بشر در زمینه یافتن مزه های جدید و دوستداشتنی بوده است.