فروشگاه

پودر دارچین230گرم

قیمت اصلی 163.000 تومان بود.قیمت فعلی 132.300 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول

زردچوبه 280گرم

قیمت اصلی 195.000 تومان بود.قیمت فعلی 158.200 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

پودر فلفل قرمز 270گرم

قیمت اصلی 190.000 تومان بود.قیمت فعلی 154.200 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول

کنجد خام 300گرم

قیمت اصلی 120.000 تومان بود.قیمت فعلی 97.400 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول

پودر فلفل سیاه 250گرم

قیمت اصلی 280.000 تومان بود.قیمت فعلی 227.200 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

پودر سماق 300گرم

قیمت اصلی 240.000 تومان بود.قیمت فعلی 194.800 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول

ادویه کاری 220گرم

قیمت اصلی 118.000 تومان بود.قیمت فعلی 95.700 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

پودر فلفل سیاه 80گرم ظرفی

قیمت اصلی 98.500 تومان بود.قیمت فعلی 79.900 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

فلفل سیاه دانه ای 60گرم ظرفی

قیمت اصلی 63.000 تومان بود.قیمت فعلی 51.100 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

پودر فلفل قرمز 70گرم ظرفی

قیمت اصلی 59.000 تومان بود.قیمت فعلی 47.800 تومان است.
19%
مشاهده محصول

پودر سماق 80گرم ظرفی

قیمت اصلی 72.000 تومان بود.قیمت فعلی 58.400 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

گردلیمو 60گرم ظرفی

قیمت اصلی 25.000 تومان بود.قیمت فعلی 20.200 تومان است.
19.2%
مشاهده محصول