گردو

گردو به عنوان پر مصرف ترین آجیل دنیا شناخته می شود . گردو نسبت به دیگر آجیل ها از امگا 3 و آلفا لینولنیک اسید بیشتری برخوردار است و همین علت باعث می شود گردو خشکپاک خارج از پوست سخت خود ، برای جلوگیری از تیره شدن در شرایط مراقبتی حساس تری نگهداری شود.