فروشگاه

پک ویژه عید2

644.100 تومان 440.000 تومان
31.7%
مشاهده محصول

پک ویژه عید1

348.900 تومان 240.000 تومان
31.2%
مشاهده محصول

تخم کدو گوشتی 450

65.000 تومان 45.500 تومان
30%
مشاهده محصول

لوبیا جگری 3 کیلو

109.400 تومان 87.500 تومان
20%
مشاهده محصول

لپه 3 کیلو

119.200 تومان 95.350 تومان
20%
مشاهده محصول

لوبیا سفید 450 گرم سلفون

17.500 تومان 14.000 تومان
20%
مشاهده محصول