آلو و قیسی

آلوچه ترش خمیری 110 گرم متالایز

قیمت اصلی 33.000 تومان بود.قیمت فعلی 25.600 تومان است.
22.4%
مشاهده محصول

آلوچه ترش خمیری 180 گرم

قیمت اصلی 50.000 تومان بود.قیمت فعلی 38.800 تومان است.
22.4%
مشاهده محصول

آلو سانتریژه 250 گرم وکیوم

قیمت اصلی 75.000 تومان بود.قیمت فعلی 60.800 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

قیسی 380 گرم سلفون

قیمت اصلی 265.000 تومان بود.قیمت فعلی 215.000 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

آلوزرد 200 گرم سلفون

قیمت اصلی 70.000 تومان بود.قیمت فعلی 56.800 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

قیسی 200 گرم سلفون خشکپاک

قیمت اصلی 144.000 تومان بود.قیمت فعلی 116.800 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

آلوچه ترش خمیری 60 گرم سلفون

قیمت اصلی 21.000 تومان بود.قیمت فعلی 16.300 تومان است.
22.4%
مشاهده محصول

آلو سانتریزه مقدار 200 گرم سلفون

قیمت اصلی 65.000 تومان بود.قیمت فعلی 52.700 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

آلو بخارا مقدار 200 گرم سلفون

قیمت اصلی 70.000 تومان بود.قیمت فعلی 56.800 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

آلبالو ترش مقدار 620 گرم ظرفی

قیمت اصلی 218.000 تومان بود.قیمت فعلی 176.900 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

آلو زرد مقدار 450 گرم سلفون

قیمت اصلی 145.000 تومان بود.قیمت فعلی 117.600 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

آلو بخارا مقدار 650 گرم ظرفی

قیمت اصلی 227.500 تومان بود.قیمت فعلی 184.600 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول