ادویه جات

پودر فلفل سیاه 80گرم ظرفی

24.500 تومان
32.5%
مشاهده محصول

پودر فلفل قرمز 70گرم ظرفی

12.000 تومان
24.5%
مشاهده محصول

پودر سماق 80گرم ظرفی

14.000 تومان
23.1%
مشاهده محصول

گردلیمو 60گرم ظرفی

9.300 تومان
25%
مشاهده محصول

پودر گلپر 70گرم ظرفی

17.500 تومان
25.2%
مشاهده محصول

پودر آویشن 50 گرم ظرفی

21.300 تومان
25%
مشاهده محصول

پودر زنجبیل 80گرم ظرفی

22.000 تومان
25.2%
مشاهده محصول

پودر دارچین 70گرم ظرفی

15.450 تومان
32.5%
مشاهده محصول