لوبیا

لوبیا جگری 450 گرم سلفون

قیمت اصلی 54.500 تومان بود.قیمت فعلی 43.800 تومان است.
19.6%
مشاهده محصول

لوبیا جگری مقدار 900 گرم سلفون

قیمت اصلی 109.000 تومان بود.قیمت فعلی 87.600 تومان است.
19.6%
مشاهده محصول

لوبیا جگری مقدار 750 گرم سلفون

قیمت اصلی 90.800 تومان بود.قیمت فعلی 73.000 تومان است.
19.6%
مشاهده محصول

لوبیا چیتی مقدار 900 گرم سلفون

قیمت اصلی 120.000 تومان بود.قیمت فعلی 96.500 تومان است.
19.6%
مشاهده محصول