پسته

هرگز خودتون رو از خوردن چنین محصول خوشمزه ای به هر دلیلی محروم نکنید . پسته یکی از سالم ترین انواع آجیل است که جای خالی آن را در انواع بستنی ها و برخی غذاها را نمی توان نادیده گرفت.