آجیل شور

مغز گردو مقدار 300 گرم سلفون

قیمت اصلی 350.000 تومان بود.قیمت فعلی 284.000 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

کشمش سبز مقدار 200 گرم سلفون

قیمت اصلی 95.000 تومان بود.قیمت فعلی 77.100 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول

جو پرک مقدار 300 گرم سلفون خشکپاک

قیمت اصلی 30.000 تومان بود.قیمت فعلی 24.100 تومان است.
19.7%
مشاهده محصول

پسته شور اکبری مقدار 450 گرم سلفون

قیمت اصلی 590.000 تومان بود.قیمت فعلی 478.800 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول

پسته خام اکبری مقدار 450 گرم سلفون

قیمت اصلی 590.000 تومان بود.قیمت فعلی 478.800 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول

پسته شور مقدار 220 گرم سلفون

قیمت اصلی 290.000 تومان بود.قیمت فعلی 235.300 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

نخود چی شور مقدار 400 گرم سلفون

قیمت اصلی 125.000 تومان بود.قیمت فعلی 101.400 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

تخمه هندوانه مقدار 450 گرم سلفون

قیمت اصلی 230.000 تومان بود.قیمت فعلی 186.600 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

تخمه کدو مشهدی مقدار 450 گرم سلفون

قیمت اصلی 260.000 تومان بود.قیمت فعلی 211.000 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول

پسته شور کله قوچی مقدار 400 گرم

قیمت اصلی 525.000 تومان بود.قیمت فعلی 426.100 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول
پسته خام کله قوچی

پسته خام کله قوچی 400 گرم سلفون خشکپاک

قیمت اصلی 525.000 تومان بود.قیمت فعلی 426.100 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول
پسته-پسته خام-پسته خشکپاک-خرید پسته خشکپاک-قیمت پسته-خرید قیمت پسته

پسته خام فندقی 220گرم سلفون

قیمت اصلی 290.000 تومان بود.قیمت فعلی 235.300 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول