اجیل خشکبار

لواشک با طعم آلو مقدار 90 گرم سلفون

قیمت اصلی 29.100 تومان بود.قیمت فعلی 22.500 تومان است.
22.7%
مشاهده محصول

جو پرک مقدار 900 گرم سلفون خشکپاک سلفون

قیمت اصلی 65.000 تومان بود.قیمت فعلی 52.200 تومان است.
19.7%
مشاهده محصول

جو پرک مقدار 300 گرم سلفون خشکپاک

قیمت اصلی 30.000 تومان بود.قیمت فعلی 24.100 تومان است.
19.7%
مشاهده محصول

آلو بخارا مقدار 200 گرم سلفون

قیمت اصلی 70.000 تومان بود.قیمت فعلی 56.800 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

پسته شور مقدار 220 گرم سلفون

قیمت اصلی 290.000 تومان بود.قیمت فعلی 235.300 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

نخود چی شور مقدار 400 گرم سلفون

قیمت اصلی 125.000 تومان بود.قیمت فعلی 101.400 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

قیسی درجه یک مقدار 700 گرم ظرفی

قیمت اصلی 475.000 تومان بود.قیمت فعلی 385.500 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول

خلال بادام به مقدار 40 گرم سلفون

قیمت اصلی 81.000 تومان بود.قیمت فعلی 65.700 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

تخمه هندوانه مقدار 450 گرم سلفون

قیمت اصلی 230.000 تومان بود.قیمت فعلی 186.600 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

تخمه کدو مشهدی مقدار 450 گرم سلفون

قیمت اصلی 260.000 تومان بود.قیمت فعلی 211.000 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول
برگه زردآلو 200 گرم سلفون

برگه زردآلو مقدار 200 گرم سلفون

قیمت اصلی 1.210.000 تومان بود.قیمت فعلی 98.200 تومان است.
91.9%
مشاهده محصول

آلو بخارا مقدار 400 گرم سلفون

قیمت اصلی 140.000 تومان بود.قیمت فعلی 113.600 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول