فروشگاه مواد غذایی تهران

پسته خام اکبری مقدار 450 گرم سلفون

قیمت اصلی 590.000 تومان بود.قیمت فعلی 478.800 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول

آلو بخارا مقدار 200 گرم سلفون

قیمت اصلی 70.000 تومان بود.قیمت فعلی 56.800 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

آلو بخارا مقدار 400 گرم سلفون

قیمت اصلی 140.000 تومان بود.قیمت فعلی 113.600 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول
پسته خام کله قوچی

پسته خام کله قوچی 400 گرم سلفون خشکپاک

قیمت اصلی 525.000 تومان بود.قیمت فعلی 426.100 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول