لیست قیمت خشکپاک

بلغور گندم 900 گرم سلفون

قیمت اصلی 87.000 تومان بود.قیمت فعلی 69.900 تومان است.
19.7%
مشاهده محصول

لواشک با طعم انار مقدار 90 گرم سلفون

قیمت اصلی 29.100 تومان بود.قیمت فعلی 22.500 تومان است.
22.7%
مشاهده محصول

لواشک با طعم آلو مقدار 90 گرم سلفون

قیمت اصلی 29.100 تومان بود.قیمت فعلی 22.500 تومان است.
22.7%
مشاهده محصول

سبزی نعناع خشک مقدار 70 گرم سلفون

قیمت اصلی 48.000 تومان بود.قیمت فعلی 37.000 تومان است.
22.9%
مشاهده محصول

مغز گردو مقدار 300 گرم سلفون

قیمت اصلی 350.000 تومان بود.قیمت فعلی 284.000 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول

دال عدس مقدار 900 گرم سلفون

قیمت اصلی 86.500 تومان بود.قیمت فعلی 69.500 تومان است.
19.7%
مشاهده محصول

تخمه هندوانه مقدار 450 گرم سلفون

قیمت اصلی 230.000 تومان بود.قیمت فعلی 186.600 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول