لیست محصولات خشکپاک

بلغور گندم 900 گرم سلفون

قیمت اصلی 75.000 تومان بود.قیمت فعلی 60.300 تومان است.
19.6%
مشاهده محصول

کنجد خام مقدار 300 گرم سلفون خشکپاک

قیمت اصلی 120.000 تومان بود.قیمت فعلی 97.400 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول

کشمش سبز مقدار 200 گرم سلفون

قیمت اصلی 95.000 تومان بود.قیمت فعلی 77.100 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول

سویا پروتئین مقدار 700 گرم سلفون

قیمت اصلی 78.000 تومان بود.قیمت فعلی 62.700 تومان است.
19.6%
مشاهده محصول

دال عدس مقدار 900 گرم سلفون

قیمت اصلی 86.500 تومان بود.قیمت فعلی 69.500 تومان است.
19.7%
مشاهده محصول

جو پرک مقدار 900 گرم سلفون خشکپاک سلفون

قیمت اصلی 65.000 تومان بود.قیمت فعلی 52.200 تومان است.
19.7%
مشاهده محصول

جو پرک مقدار 300 گرم سلفون خشکپاک

قیمت اصلی 30.000 تومان بود.قیمت فعلی 24.100 تومان است.
19.7%
مشاهده محصول

پسته خام اکبری مقدار 450 گرم سلفون

قیمت اصلی 590.000 تومان بود.قیمت فعلی 478.800 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول

خلال بادام مقدار 200 گرم سلفون

قیمت اصلی 370.000 تومان بود.قیمت فعلی 300.300 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول

تخمه هندوانه مقدار 450 گرم سلفون

قیمت اصلی 230.000 تومان بود.قیمت فعلی 186.600 تومان است.
18.9%
مشاهده محصول
برگه زردآلو 200 گرم سلفون

برگه زردآلو مقدار 200 گرم سلفون

قیمت اصلی 1.210.000 تومان بود.قیمت فعلی 98.200 تومان است.
91.9%
مشاهده محصول
پسته خام کله قوچی

پسته خام کله قوچی 400 گرم سلفون خشکپاک

قیمت اصلی 525.000 تومان بود.قیمت فعلی 426.100 تومان است.
18.8%
مشاهده محصول