پیاز خشک کیلویی چند

از سوالات رایج پیرامون پیاز خشک، قیمت پیاز خشک است. بخش قابل توجهی از وزن پیاز، آب موجود در آن است، به همین دلیل وزن پیاز خشک به مراتب پایین تر از پیاز است. در اینجا می توانید انواع بسته بندی های پیاز خشک خشکپاک را مشاهده کنید و از قیمت هر کیلو پیاز خشک مطلع شوید.